top of page

סודות הג'ונגל

תיאור:
משחק משפחתי מהנה שמתאים מגיל 7 ומעלה. המשחק מיועד ל 2 - 4 שחקנים

מטרת המשחק
כל שחקן מקבל קלף המכיל 3 בעלי חיים, על השחקנים לגלות מהם החיות המופיעות על הקלף של השחקנים האחרים. השחקן האחרון שנשאר מנצח במשחק.

מהלך המשחק
כל שחקן מקבל קלף ומניח אותו על המעמד קלפים, השחקן הראשון פותח קלף מהקופה ובודק כמה מהחיות שמופיעות על הקלף מופיעות גם על הקלף שלו, השחקן מניח את הקלף מול הכרטיס המציין את מספר החיות הזהות ( 0, 1, 2). השחקן השני מבצע את אותה הפעולה. בצורה זו השחקנים מנסים להסיק מסקנות ולהגיע להבנה מהם החיות שיש לכל שחקן. שחקן שהצליח לוחץ על הפעמון ומכריז בכל עת במשחק מהם החיות של השחקן השני במידה וצדק השחקן שהוכרז יוצא החוצה, במידה וטעה, השחקן לוקח קלף מהקופה ומניח מולו. השחקן שנשאר אחרון מנצח במשחק.

גיל: 7 + 

מס' שחקנים: 2 - 4 שחקנים

מק"ט: 2353H

תכולת המשחק:

קלפי חיות

מעמד קלפים - 4

פעמון

הוראות.

מיומנויות נרכשות: 

זיכרון

חשיבה לוגית.

הסקת מסקנות

דידוקציה.

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page