top of page

סוואנה

תיאור:

משחק קלפים ל 2 - 8 שחקנים, חברתי ומהנה בו הקלפים עוברים בסבב בין השחקנים במטרה ליצור רביעייה זהה של חיות.

מטרת המשחק
 לחטוף את טיפות המים שנמצאות במרכז השולחן. השחקן הראשון שיצר רביעיית קלפים זהה של אותו בעל חיים חוטף את טיפת המים הראשונה ונותן את האות לכל השחקנים לחטוף את שאר הטיפות. השחקן שנשאר ללא טיפה מקבל דיסקית אדמה יבשה. שחקן שצבר 3 דיסקיות יוצא מהמשחק.

מהלך המשחק
מניחים כל שחקן מקבל 4 קלפים, במרכז השולחן שמים מספר דיסקיות של טיפות מים. (דיסקית אחת פחות ממספר המשתתפים). שחקן שמתחיל במשחק מניח את ערימת הקלפים צמוד אליו. מרים קלף ולאחר מכן מניח קלף הפוך על השולחן אל מול השחקן הבא בתור, השחקן הבא מרים את הקלף ומניח קלף הפוך על השולחן אל מול השחקן הבא אחריו. השחקן האחרון מניח את הקלף שלו בערימה על ידו. שחקן שהצליח ל אסוף 4 קלפים של אותו בעל חיים חוטף את אחת הטיפות שבמרכז השולחן. שאר השחקנים חייבים להגיב ולחטוף את שאר הטיפות.

גיל: 6+ 

מס' שחקנים: 2 - 8 

תכולת המשחק:

קלפי משחק

חוברת הוראות.

מיומנויות נרכשות: 

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page